Palvelut

Upsert tarjoaa laadukasta ohjelmisto-osaamista. Ratkaisemme ongelmat tai korvaamme asioita paremmilla vaihtoehdoilla. Olemme monitaitoisia — heitä haaste!

Mitä haasteenne koskevat?

Infrastruktuuri

Palvelinympäristöt ja sovellusten asennus- ja toimintaympäristöt.

 • Ympäristöjen suunnittelu, toteutus ja automatisointi.
 • Integraatioiden ja verkon topologian suunnittelu.
 • Sekä konesalissa että pilvessä toimivat ratkaisut.

Avainsanoja/buzzwords: Linux, Docker, AWS, Kubernetes, Ansible, Puppet, Capistrano, RESTful APIs, System Integrations

Sovelluskehitys

Sovelluskehitys ja sovelluskehityksen menetelmät.

 • Uusien teknologioiden haltuunotto ja käyttäminen.
 • Sovelluskehityksen menetelmien hyödyntäminen.
 • Lisää käsipareja toteutukseen.

Avainsanoja/buzzwords: Ruby, Python, Scala, Java, Javascript, C, Bash, DevOps

UX / UI -suunnittelu

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymät.

 • Käyttäjien tarpeiden tunnistaminen.
 • Optimaalisten käyttäjäpolkujen rakentaminen läpi sovellusten.
 • Polkujen visuaalinen ja ohjelmallinen toteutus harmonisiksi käyttöliittymiksi.

Avainsanoja/buzzwords: UX, UI, käyttöliittymäkehitys, Angular, React, Sketch, Figma, Adobe XD

Tietokannat

Tietokannat ja teknologiat, tietorakenteet ja tiedonsiirto.

 • Tiedon tallennus ja siirto järjestelmästä toiseen.
 • Uusien teknologioiden haltuunotto ja käyttäminen.
 • Tietokantojen hallinta ja ylläpito.

Avainsanoja/buzzwords: Big Data, Cassandra, NoSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, InfluxDB, Progress

Palvelumme

Autamme kaikissa sovelluskehityksen haasteissa aina sovelluksen suunnittelusta ja palvelinympäristöjen pystyttämisestä toteutuksen kautta ylläpitoprosessien hallintaan asti.

Suunnittelu

Autamme

 • palvelin- ja sovellusympäristöjen suunnittelussa; sekä omassa konesalissa että pilvessä
 • sovellusten, rajapintojen ja sovellusarkkitehtuurien suunnittelussa
 • UX/UI-suunnittelussa
 • tietokantojen suunnittelussa
 • modernien sovelluskehityksen menetelmien (esim. DevOps) hyödyntämisessä ja niihin tarvittavien työkalujen valinnassa.

Esimerkki Upsertin suunnittelutyöstä

Asiakkaalla oli tuotantoympäristö, joka oli hidas ja myös huomattavan kallis nykyiseen hintatasoon nähden.

 • Suunniteltiin ja toteutettiin DevOps-menetelmän mukainen automaattinen tuotanto- ja testiympäristön pystytys toiselle pilvitoimittajalle.
 • Projektin kesto oli n. 1,5kk yhdeltä henkilöltä ja palvelinkuluissa säästetään nyt toimivamman suunnittelun ansiosta kuukausitasolla 80%.

Toteutus

Autamme

 • sovellusten ja rajapintojen toteutuksessa (eli sovelluskehityksessä)
 • tietokantaratkaisujen luomisessa ja hallinnassa
 • sekä uusien NoSQL-, että perinteisten SQL-tietokantaratkaisujen kanssa.

Meiltä saa full-stack -kehitystä, eli hallitsemme koko ohjelmistokehityksen laajuuden aina taustajärjestelmistä käyttöliittymiin asti.

Esimerkki Upsertin toteutuksista

Proof-of-Concept (eli soveltuvuusselvitys/prototyyppi) startupille: Startup teki etäopetuspalveluita videon avulla ja kasvun myötä palvelun piti skaalautua merkittävästi suurempaan käyttäjämäärään.

 • Tätä varten tehtiin kustomoiduilla säännöillä varustettu verkkoproxy AWS:ään käyttäen olemassa olevia avoimen lähdekoodin moduuleita.
 • Toimiva proof of concept luovutettiin asiakkaalle 3 viikon jälkeen.

Esimerkki 2

Media-alan startup Yhdysvalloista: Käytössä Cassandra, jota ei oltu ylläpidetty vähään aikaan. Tietyt pakolliset ylläpitoprosessit oli jääneet kokonaan pois Cassandrasta.

 • Päivitettiin Cassandra ja oheistyökalut viimeisimpiin ja otettiin käyttöön em. puuttuvat ylläpitotoiminnot.

Valmennus & mentorointi

Valmennamme ja autamme eri teknologioiden ja ohjelmistokehityksen menetelmien käytössä:

 • Erityisesti tietokannat ja varsinkin Cassandra-tietokantaratkaisu.
 • Myös modernien ohjelmistokehityksen menetelmien käyttäminen sovelluskehityksessä ja ylläpidossa.

Esimerkki Upsertin valmennuksesta

Telecom-alan yritys tarvitsi lead developeria (eli pääkehittäjää) vetämään tuotekehityshanketta, jossa luodaan uusi tuotehallintaratkaisu.

 • Upsertin lead developer kehitti tuotetta tiimin kanssa ja valmensi tiimiä samalla ohjelmistokehityksen parhaista käytännöistä.

Esimerkki 2

IoT-alan yritys pohti NoSQL-tietokantateknologian käyttöönottoa.

 • Järjestettiin puolen päivän workshop/koulutus, jossa käytiin eri NoSQL-teknologioita ja -teknologiaperheitä läpi. Käytiin läpi hyviä ja huonoja puolia, sekä mitä asioita tulee huomioida, kun käyttöönottoa harkitsee.